Algemene Voorwaarden

We willen er – net als jij ongetwijfeld – een geweldig fijn weekend van maken. En dan maak je best op voorhand enkele goede afspraken. Lees ze gerust eens door. Heb je vragen? Contacteer ons!

Ticket / WonderPas – Voorwaarden

 1. Tickets voor het event ‘Wonderweekend’, dat plaatsvindt op zaterdag 13 en zondag 14 augustus 2022 in de Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38 te 1860 Meise, België, worden aangeboden door WonderWeekend BVBA, Square Sainctelette 4-5, 1000 Brussel, met als ondernemingsnummer BE 0655.893.412
 2. Een Ticket (ook ‘OvernachtingsPas’ en ‘DagPas’ genoemd) geeft toegang voor slechts één persoon tot het evenement op de plaats, de datum en het uur, vermeld op het Ticket.
 3. Elk Ticket heeft een unieke barcode die gescand wordt aan de ingang van het evenement. Het Ticket is enkel geldig met een leesbare barcode of controlestrook en dient op verzoek te worden getoond.
 4. De aankoper is verantwoordelijk voor het gebruik van dit Ticket. Enkel die persoon die als eerste het originele Ticket gebruikt, wordt tot het evenement toegelaten. Het heeft dus geen nut een Ticket te kopiëren of eenzelfde Ticket meerdere malen aan te bieden. De houder van een gekopieerd Ticket zal bijgevolg de toegang tot het evenement worden geweigerd. Draag er dus zorg voor dat niemand jouw Ticket kan kopiëren.
 5. Namaak van Tickets is strafbaar en wordt juridisch vervolgd.
 6. Het is verboden een Ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op welke wijze dan ook aan derden te verschaffen. Koop dus nooit een Ticket van een onbekende, je hebt geen enkele geldigheidsgarantie.
 7. Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 8. Bij oneigenlijk gebruik kan het Ticket ongeldig worden verklaard.
 9. De organisatie en exploitant wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of bij een eventueel oneigenlijk gebruik van een Ticket.
 10. De houder van een Ticket neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor dit Ticket toegang verleent en ontslaat de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten.
 11. Elke bezoeker dient zich te houden aan het reglement van de site en dient de aanwijzingen van de medewerkers en organisatie op te volgen. Bij het niet volgen van deze regels of aanwijzingen kan de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd.
 12. Dieren zijn niet toegelaten met een Ticket met uitzondering van geleidehonden.
 13. Elk Ticket geeft recht op een eenmalige toegang tot het evenement vermeld op het Ticket. Bij het verlaten van het terrein moet u zich een nieuw Ticket aanschaffen, tenzij anders vermeld door de organisator.
 14. Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het Ticket.
 15. De aankoop van Tickets, drank- en eetbonnen is definitief en worden onder geen beding terugbetaald door de Organisator.
 16. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform met de regelingen van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van persoonlijke levenssfeer.​​​

WonderWeekend 2022 – Algemene Voorwaarden

 1. Wonderweekend is voor fijne mensen die samen een leuke tijd willen beleven. Bezoekers die zich asociaal gedragen zullen Wonderweekend moeten verlaten zonder recht op terugbetaling van hun Ticket.
 2. Je krijgt geen toegang tot Wonderweekend zonder een geldig Ticket. Niet verliezen dus!
 3. Bezoekers die een Ticket hebben voor zaterdag 13 augustus 2022 krijgen toegang tot de Plantentuin Meise van zaterdag 13 augustus 2022 11u. tot zondag 14 augustus 11u met een overnachtingsticket, en tot zaterdag 13 augustus 2022 21u30 met een DagPas. Bij een overnachtingsticket is de aankoop van een DagPas verplicht.
 4. Bezoekers die een Ticket hebben voor zondag 14 augustus 2022 krijgen toegang tot de Plantentuin Meise vanaf zondag 14 augustus 2022 11u. tot maandag 15 augustus 11u met een overnachtingsticket, en tot zondag 14 augustus 21u30 met een DagPas. Bij een overnachtingsticket is de aankoop van een DagPas verplicht.
 5. Er is geen toegang mogelijk tot de Plantentuin Meise en dus Wonderweekend tussen 18u. en 9u. ‘s ochtends.
 6. Baby’s die gedragen worden (en nog geen één jaar oud zijn op Wonderweekend) krijgen gratis toegang.
 7. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten op elk moment begeleid zijn van een volwassene.
 8. Kinderen of jongeren die een Kinder Ticket hebben, krijgen enkel toegang tot WonderWeekend als ze begeleid zijn door de volwassen persoon die het kind of de jongere van rechtswege of aangeduid mag begeleiden. Houders van een Kinder Ticket die Wonderweekend willen betreden zonder een dergelijke begeleider, zullen geen toegang krijgen tot WonderWeekend.
 9. Houders van Tickets (inclusief alle minderjarigen) geven hun expliciete toelating tot het gebruik van hun werkelijke of gesimuleerde gelijkenis in het kader van eventuele productie, vertoning, promotie en/of exploitatie van foto’s, film, video en/of audio-opnames en dit in alle media wereldwijd.
 10. Houders van tickets zullen automatisch worden opgenomen in de mailinglijst van Wonderweekend.
 11. Bezoekers kunnen bij het betreden van het event gefouilleerd worden. Bezoekers die in het bezit zijn van illegale bezittingen, kunnen gearresteerd worden.
 12. Ook al hebben we heerlijk eten en drank voorzien in ons Restaurant Zonder Bestek, je mag gerust zelf eten en drinken meenemen. Volwassenen mogen ook alcohol meenemen, maar enkel beperkt tot een redelijke hoeveelheid per persoon.
 13. Je mag de Plantentuin en dus Wonderweekend niet betreden met glazen flessen of bokalen. Zowel voor kinderen als voor de dieren in de Plantentuin is gebroken glas erg gevaarlijk, niet alleen tijdens, maar ook na Wonderweekend. Laat dus al het glas in de wagen en gebruik enkel plastic flessen. We maken hierop geen uitzondering, ook niet voor babyvoeding.
 14. Voor het bestek van je eigen picknick, laten we enkel messen toe met een lemmet van maximum 7 cm. groot.
 15. ‘s Avonds zal er – tenzij door extreme droogte de brandweer ons dit verbiedt – door de organisatie zelf één of meerdere vuren aangestoken worden. Naast deze vuren wordt geen enkele andere vorm van vuur, vuurwerk, chinese lantaarns… toegelaten.
 16. We voorzien per 2 personen een kartonnen tent van 1,5 m breed op 2,2m lang. Lijkt dit net niet groot genoeg, dan mag je een eigen tent meenemen. Eigen tenten mogen enkel opgesteld worden op de daartoe voorziene ruimte op de Kamping van Karton.
 17. Dieren zijn niet toegelaten in de Plantentuin en dus ook niet op Wonderweekend met uitzondering van geleidehonden.
 18. Volgende zaken zijn niet toegelaten in de Plantentuin en dus ook niet op Wonderweekend: elke vorm van drugs, chinese lantaarns, camping gasflessen, elke vorm van generatoren, draagbare of chemische toiletten, elke vorm van glas of glazen flessen.
 19. De organisatie van Wonderweekend behoudt zich het recht om het programma zoals beschreven op elke vorm van communicatie (website, flyer, poster, redactionele artikelen…) te wijzigen zonder enige kennisgeving of bekendmaking.
 20. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Gezien het een evenement in openlucht betreft wijzen wij op specifieke risico’s waarvoor we alle verantwoordelijkheid afwijzen. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
Wonderweekend
[]